İMDER BAŞKANI MERİH ÖZGEN AB MAKİNE PROJESİ ÇALIŞTAYI AÇILIŞINDA YER ALDI

İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Merih ÖZGEN, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Avrupa Birliği desteğiyle yürüttüğü,”Makine Sektöründe Avrupa Birliği Teknik Mevzuatının Daha İyi Uyumlaştırılması & Uygulanması Yoluyla Ürün Güvenliğinin Artırılması İçin Teknik Yardım Projesi” kapsamında 3-4 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenen Yönetmeliklere Yönelik Uygulamaları İyileştirme ve Geliştirme Çalıştayı’nın Açılış Paneli’nde iş ve inşaat makinaları sektörünün güncel durumu hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

İki gün süren çalıştay boyunca İMDER temsilcileri 2006/42/AT sayılı Makine Emniyeti, 2000/14/AT sayılı Gürültü Emisyonu ve 2016/1628/EU sayılı Gaz Emisyonu yönetmelikleri esas olmak üzere: uygulamaların iyileştirilmesini sağlamaya yönelik somut öneriler ve uygulanabilir çözümler üreterek nitelikli bir rapor oluşturulmasına katkıda bulundu.

© Copyright 2017 Tüm Hakları Saklıdır. Bu sitede Makine Tanıtım Grubu'nun desteğinden yararlanılmıştır.Angular Web DevelopmentRastmobile.com