İMDER 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Sayı    : 101.01.04.03/24                                                                                              04.03.2024/İstanbul

Konu  : İMDER 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

 

Saygıdeğer Üyelerimiz,                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

29 Şubat 2024 Perşembe günü yeterli katılım sağlanamaması sebebi ile gerçekleştirilemeyen İMDER 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı, aynı gündem ile aynı yer ve saatte 1 Nisan 2024 Pazartesi günü gerçekleştirilecektir.

 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 69’da belirtildiği gibi “her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.’’ Bu sebeple derneğimize kayıtlı üyelerimizin bizzat katılımı önemle arz edilmektedir.

İMDER 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Gündem Maddeleri

 

Tarih               : 1 Nisan 2024

Genel Kurul   : 14.00- 16.00

Yer                 : İMDER Dernek Merkezi

Adres             : Bağlarbaşı Mah. Kumru Sokak, No:18/1, Evran İş Merkezi, Kat:1 Maltepe/İstanbul

LCV                : 12 Mart 2024 Salı günü 18.00’e kadar

İrtibat             : 0216 477 70 77

E-posta          : imder@imder.org.tr

 

 

PROGRAM

 

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 3. Başkanlık Divanı Seçimi
 4. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nadir AKGÜN’ün Açılış Konuşması
 5. Üyeliklerinde 10., 15. ve 20. Kıdem Yılını Dolduran Firmalara ve Yeni Üyelere Plaket Takdimi
 6. Yönetim Kurulu Geçmiş Dönem Faaliyet Raporunun Okunması
 7. 2022 – 2023 Bilânçosunun Sunulması ve İbrası
 8. Denetim Raporunun Sunulması
 9. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun İbrası
 10. Tüzük Değişikliği Teklifi Var ise Görüşülmesi ve Oylanması
 11. Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi ve Yönetim Kurulu’nun Okunması
 12. Seçilen Yönetim Kurulu Adına Yeni Yönetim Kurulu Temsilcisinin Konuşması ve Gelecek Dönem Hedeflenen Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi
 13. 2024 – 2025 Dönemi Tahmini Bütçenin Görüşülerek Onaylanması
 14. Genel Kurul Tarafından Yönetim Kurulu’na Yetkiler Verilmesi
 15. Dilek, Temenniler ve Kapanış

 

 

Saygılarımızla,

 

İMDER Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği Derneği

© Copyright 2017 Tüm Hakları Saklıdır. Bu sitede Makine Tanıtım Grubu'nun desteğinden yararlanılmıştır.Angular Web DevelopmentRastmobile.com