İMDER 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Sayı : 101.01.12.02/24                                           12.02.2024/İstanbul
Konu : İMDER 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Saygıdeğer Üyelerimiz,

5253 sayılı Kanun ve İMDER Tüzüğü gereği 2 senede bir Şubat ayında İMDER Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmaktadır. 7 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşen İMDER Yönetim Kurulu Toplantısı’nda alınan karar ile 29 Şubat 2024 Perşembe günü yapılması planlanan, aşağıda detayları belirtilmiş İMDER 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda sizleri aramızda görmekten büyük onur duyacağız. Kanun gereği toplantı için yeterli sayı bulunamaz ise; İMDER 12. Olağan Genel Kurulu Toplantısı aynı gündem ile aynı yer ve saatte 1 Nisan 2024 Pazartesi günü gerçekleşecektir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 69’da belirtildiği gibi “her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.’’ Bu sebeple derneğimize kayıtlı üyelerimizin bizzat katılımı önemle arz edilmektedir.

İMDER 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Gündem Maddeleri

Tarih : 29 Şubat 2024
Genel Kurul : 14.00- 16.00
Yer : İMDER Dernek Merkezi
Adres : Bağlarbaşı Mah. Kumru Sokak, No:18/1, Evran İş Merkezi, Kat:1 Maltepe/İstanbul
LCV : 14 Şubat 2024 Çarşamba günü 18.00’e kadar
İrtibat : 0216 477 70 77
E-posta : imder@imder.org.tr

PROGRAM

1. Açılış ve Yoklama
2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3. Başkanlık Divanı Seçimi
4. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nadir AKGÜN’ün Açılış Konuşması
5. Üyeliklerinde 10.,15. ve 20. Kıdem Yılını Dolduran Firmalara ve Yeni Üyelere Plaket Takdimi
6. Yönetim Kurulu Geçmiş Dönem Faaliyet Raporunun Okunması
7. 2022 – 2023 Bilânçosunun Sunulması ve İbrası
8. Denetim Raporunun Sunulması
9. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun İbrası
10. Tüzük Değişikliği Teklifi Var ise Görüşülmesi ve Oylanması
11. Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi ve Yönetim Kurulu’nun Okunması
12. Seçilen Yönetim Kurulu Adına Yeni Yönetim Kurulu Temsilcisinin Konuşması ve Gelecek Dönem Hedeflenen Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi
13. 2024 – 2025 Dönemi Tahmini Bütçenin Görüşülerek Onaylanması
14. Genel Kurul Tarafından Yönetim Kurulu’na Yetkiler Verilmesi
15. Dilek, Temenniler ve Kapanış

Saygılarımızla,

İMDER Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği Derneği

© Copyright 2017 Tüm Hakları Saklıdır. Bu sitede Makine Tanıtım Grubu'nun desteğinden yararlanılmıştır.Angular Web DevelopmentRastmobile.com